×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
4. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
5. Par nomas līguma izbeigšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
6. Par kapsētas strādnieku mājas, tai pieguļošās saimniecības ēkas un teritorijas Miera ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu nomā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
7. Par nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
8. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
9. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas iela 3-2, Sigulda, Siguldas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
10. Par zemes vienības nekustamajā īpašumā “Ošāres”, Mores pagasts, Siguldas novads, iznomāšanu un 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
11. Par nekustamā īpašuma “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
12. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
Gaida uz apstiprināšanu
-
13. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem.
Gaida uz apstiprināšanu
-
14. Par kārtību, kādā sadala 2019.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
15. Par pirkuma līguma par zemesgabala daļas iegādi priekšlīguma noslēgšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
16. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību piektās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
18. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
19. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.10/2018 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
21. Par „Siguldas novada jaunatnes politikas programma 2019.-2021.gadam” apstiprināšanu
Gaida uz apstiprināšanu
-
22.Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot. Nr. 4, 1.§)
Gaida uz apstiprināšanu
-
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot.Nr. 4, 2.§)
Gaida uz apstiprināšanu
-
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumā “Par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 11.§)
Gaida uz apstiprināšanu
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Gaida uz apstiprināšanu
-
Atpakaļ