×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par izlīgumu civillietā.
Apstiprināts
-
2. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
9. Par līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Apstiprināts
-
12. Par detālplānojuma “Helmaņa iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads” izstrādes uzsākšanu, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei.
Apstiprināts
-
13. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
14. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
-
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese] atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma –[adrese], atsavināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
Atpakaļ