×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par 2018.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas pasākuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā ,,Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem” (prot.Nr.14, 32.§).
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par telpas daļas iznomāšanu VAS ,,Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Apstiprināts
-
7. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
8. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
9. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā, otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406, valsts reģistrācijas Nr.FB566, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas Nr.HD4248, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese] nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu otrās atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
16. Par nekustamā īpašuma Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem 2017.gada 1.marta domes sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādī (prot. Nr. 4, 28.§).
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par izmaiņām nolikumā ,,Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” un konkursa komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
-
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā ,,Dienesta viesnīca, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
-
Atpakaļ