×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
2. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
3. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas Mākslu skolas Baltais Flīģelis interešu izglītības nodarbību maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
-
6. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
-
7. Par telpas iznomāšanu SIA ,,Narvesen Baltija”.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā ,,Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Apstiprināts
-
9. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 ,,Lokālplānojuma zemes vienībām ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.
Apstiprināts
-
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
13. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
14. Par Roķēnu ūdenskrātuvi un tai piegulošo teritoriju.
Apstiprināts
-
15. Par ceļa servitūta daļas uzturēšanu.
Apstiprināts
-
16. Par telpas daļas nomu bankas automāta izvietošanai.
Apstiprināts
-
17. Par iekšējo noteikumu ,,Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par medību tiesību nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem 2004.gada 1.aprīļa telpu nomas līgumā.
Apstiprināts
-
21. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
22. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
23. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 3.izsoles atzīšanu par nenotikušu daļā un 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par nekustamā īpašuma ,,Tirdzniecības-biroja ēka”, Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par nekustamā īpašuma ,,Radoša darbnīca” 1.stāva nomas tiesību 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par braukšanas maksas atlaidēm Siguldas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos Eiropas Mobilitātes nedēļas projekta ietvaros.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406 Executive, valsts reģistrācijas numuru FB 566 − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas numuru HD4248 − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
32. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala ,,Starpgabals pie Gāles iela 25”, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par grozījumiem 2015.gada 2.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.20, 11.§).
Apstiprināts
-
38. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” reorganizāciju
Apstiprināts
-
39. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un koncertzāles “Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42.Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr. 9, 26.§)
Apstiprināts
-
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr. 11, 3.§)
Apstiprināts
-
Atpakaļ