×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par pašvaldības ceļa ,,V85-Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij.
Apstiprināts
-
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..] atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948 - trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par izmaiņām Siguldas novada Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
7. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
10. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
11. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienību ar adresi [..], un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..] savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [adrese], ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot.Nr.9, 16.§) atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [adrese], ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības, un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu[adrese], ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
-
16. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
-
17. Par zemesgabala daļas iegādi.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma ,,Atzinība” piešķiršanu Maijai Bruģei.
Apstiprināts
-
19. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem 2018.gada 14.jūnija lēmumā (prot. Nr.9, 31.§) ,,Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
Apstiprināts
-
21. Par finansējumu programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675).
Apstiprināts
-
22. Par zemes vienības Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības līguma noslēgšanu ar Siguldas pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,JUMIS”.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ