×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas Sporta skolas audzēkņu diennakts sporta nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas pilsētas vidusskolas audzēkņu dienas un diennakts sporta nometņu dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par kustamās mantas pasažieru autobusu Isuzu Turquoise, valsts reģistrācijas numurs FR3460, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ,,Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sanitārās cirtes veikšanas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā ,,Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības izsoles rezultāta apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 39.§).
Apstiprināts
-
13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
-
14. Par lokālplānojuma projekta ,,Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
-
15. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2018. – 2024. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumu 2018.gada 25.janvāra lēmumā ,,Par nedzīvojamo telpu nomu” (prot. Nr.2, 9.§).
Apstiprināts
-
19. Par finansējumu programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675).
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā ,,Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr.2, 18.§).
Apstiprināts
-
21. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
22. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles daļā atzīšanu par nenotikušu un rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles daļā atzīšanu par nenotikušu un rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Tornīši” nolikumā
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” precizēšanu
Apstiprināts
-
27. Par Izglītības pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata
Apstiprināts
-
Atpakaļ