×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala ,,Starpgabals pie Gāles ielas 25”, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
2. Par nekustamā īpašuma [..], Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82 ar valsts reģistrācijas numuru T395D − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Isuzu Turquoise ar valsts reģistrācijas numuru FR3460 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts reģistrācijas numuru FV 9948 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu − trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
7. Par maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu dalībai vides izglītības nometnē ,,Lielā Pūķa ceļojums”.
Apstiprināts
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Sigulda un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu [..], sadalīšanai.
Apstiprināts
11. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
Apstiprināts
12. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
13. Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par sadarbību ar Latvijas Republikas Zemessardzi un grozījumiem 2013.gada 8.februāra Sadarbības līgumā Nr.5/2013-SL.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas Olimpiskā komiteja” un valsts SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U. Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par traktortehnikas izmantošanas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr.6, 37.§).
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par iekšējo noteikumu ,,Siguldas novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
24. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā ,,Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Pilsētas trase””.
Apstiprināts
30. Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas sporta serviss””.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
Apstiprināts
34. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Apstiprināts
35. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
Apstiprināts
36. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
Apstiprināts
Atpakaļ