Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” 2017.gada gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts
Par SIA ,,Saltavots” projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. Kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/001 realizācijas atbalstu
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā (prot. Nr.3, 30.§) un 2018.gada 1.marta deleģēšanas līgumā ar SIA ,,Siguldas slimnīca”
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par ielu tirdzniecības vietas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 1.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 2.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Radoša darbnīca” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.
Apstiprināts
Atpakaļ