×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
2. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
3. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
4. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
5. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
6. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
7. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības daļas [..] izmantošanas iespējām.
Apstiprināts
9. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
10. Par SIA „Saltavots” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa nolikumā “Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums”.
Apstiprināts
15. Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par piedalīšanos projektā „Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
17. Par piedalīšanos projektā „Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par zemes nomu publiska stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu [..] ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts reģionālajam autoceļam P3.
Apstiprināts
20. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai turpmāko virzību.
Apstiprināts
21. Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
22. Par kustamās mantas FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 12.augusta iekšējos noteikumos “Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”.
Apstiprināts
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Apstiprināts
29. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
34. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
35. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības informācijas sistēmu drošības politiku” apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
37. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
38. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā “Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase””.
Izskatīšana atlikta
39. Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā “Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss””.
Izskatīšana atlikta
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par amatalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
43. Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā basketbola turnīrā “Tartu basket cup 2018”.
Apstiprināts
44. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.2, 9.§) un nomas maksas noteikšanu telpām.
Apstiprināts
Atpakaļ