×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par paredzētās darbības - cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārbūves - akceptēšanu.
Apstiprināts
-
2. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
3. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam.
Apstiprināts
-
9. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018-2024.gadam aktualizētā Investīciju plāna 2018.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra iekšējos noteikumos Nr.6/2017 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
12. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUISE, valsts numurs FR 3460 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu - otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas –RENAULT THALIA, valsts numurs FV 9948 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
18. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1/2017 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par dalību granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
-
25. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2017.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
-
27. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ