×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību un zemes vienību, kas nav izmantotas īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību.
Apstiprināts
-
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kūrnams”.
Apstiprināts
-
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
-
4. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017.gada 27.oktobra lēmuma Nr.7 apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Apstiprināts
-
10. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
11. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra nolikumā Nr.22/2017 “Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisiju.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].
Apstiprināts
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra lēmumā “Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.16, 9.§).
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUISE, valsts numurs FR 3460 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – RENAULT THALIA ar valsts numuru FV 9948 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par būvuzraudzības līguma termiņu.
Apstiprināts
-
23. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra iekšējos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
25. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centra direktorei.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu.
Apstiprināts
-
27. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās pārvaldes Ģimenes atbalsta centra nolikuma atcelšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” nolikuma un iestādes organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā.
Apstiprināts
-
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ