×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību un zemes vienību, kas nav izmantotas īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību.
Apstiprināts
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kūrnams”.
Apstiprināts
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017.gada 27.oktobra lēmuma Nr.7 apstrīdējumu.
Apstiprināts
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra nolikumā Nr.22/2017 “Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisiju.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra lēmumā “Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.16, 9.§).
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUISE, valsts numurs FR 3460 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – RENAULT THALIA ar valsts numuru FV 9948 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par būvuzraudzības līguma termiņu.
Apstiprināts
23. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra iekšējos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
25. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centra direktorei.
Apstiprināts
26. Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās pārvaldes Ģimenes atbalsta centra nolikuma atcelšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” nolikuma un iestādes organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
Atpakaļ