×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Priežu iela 7, Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, 8015 003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015 003 1412, 8015 003 1415, 8015 003 0115 apvienošanai un robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
4. Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu Leona Paegles ielā 19 un 21, Jāņa Poruka ielā 11, 12A, 13 un 14, Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielai un Leona Paegles ielai, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
5. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
6. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas RENAULT THALIA ar numuru FV 9948 nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT ar numuru GH 5822 nodošanu atsavināšana.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības “Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīļa Patapinājuma līguma Nr.2016/310 darbības izbeigšanu pirms termiņa un Nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības “Cerību spārni” 2015.gada 5.novembra Patapinājuma līguma Nr.2015/840 darbības izbeigšanu pirms termiņa un Nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas pusdienu izmaksām iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
18. Par atbalstu jaunas izglītības programmas “Populārā un džeza mūzika” izveidei Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
23. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
24. Par zemes gabala daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
25. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
26. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
30. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
31. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
32. Par papildu līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību Erasmus+ projektā „Domā Domas Domē II daļa”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību maksas pakalpojumiem.
Apstiprināts
35. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
36. Par attiecināmajām pakalpojuma izmaksām.
Apstiprināts
37. Par telpu nomu IK “DARR”.
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu””.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu”.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februārī apstiprinātajā Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 1.marta lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” (prot. Nr.4, 3.§).
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā “Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”.
Apstiprināts
Atpakaļ