×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi „Vecrūpnieki", Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai divās daļās.
Apstiprināts
-
2. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
3. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Apstiprināts
-
5. Par pirkuma līguma darbības atjaunošanu.
Apstiprināts
-
6. Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
Apstiprināts
-
7. Par telpas daļas iznomāšanu VAS „Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Apstiprināts
-
8. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Čiekuri”.
Apstiprināts
-
9. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Kreiļi”.
Apstiprināts
-
10. Par iekšējo noteikumu „Līgumu aprites kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra lēmumā „Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
15. Par zemes īpašumu ar pazemes komunikācijām dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Andrim Vīgantam.
Apstiprināts
-
Atpakaļ