×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijās “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks”.
Apstiprināts
-
2. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
3. Par piedalīšanos projektā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā“.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu “Plānupe”, Allažu pag., Siguldas nov., un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve, un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.12, §2).
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
12. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE ar numuru FR3460 nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par nolikuma “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” apstiprināšanu un konkursa komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
-
19. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par maksāšanas paziņojumiem par nekustamā īpašuma nodokli.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32. „ Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ