×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par SIA “Siguldas slimnīca” valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu un izvirzīšanu ievēlēšanai uz nākamo pilnvaru termiņu.
Apstiprināts
-
7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Grīvnieki”, Siguldas pag.,, Siguldas nov., ar mērķi sadalīt zemes gabalu jaunas apbūves veikšanai.
Apstiprināts
-
8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par zemes nomu stāvlaukuma iekārtošanai pie nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
-
11. Par zemes gabala Lakstīgalas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 26.novembra nolikumā „Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums” (prot.Nr.22, 2.§).
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
17. Par iekšējo noteikumu “Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības dibinātie amatiermākslas kolektīvi, dalībai Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” telpu nomas komercpakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
-
20. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
-
21. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
-
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresi Dzērveņu iela 1, 3, 5, 7, 9, 11, Sigulda, Siguldas nov., un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0027, 8015 002 0028, 8015 002 0118 savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
Apstiprināts
-
23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ