×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par iekšējo noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
Apstiprināts
-
6. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Apstiprināts
-
7. Par servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
9. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
-
12. Par Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par dienesta viesnīcas telpu grupas izveidošanu Siguldas Sporta skolā.
Apstiprināts
-
17. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamās platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
20. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
-
21. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
22. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
23. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
25. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
-
26. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
27. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
-
28. Par dalību projektā „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā”.
Apstiprināts
-
29. Par maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ