×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par iekšējo noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
Apstiprināts
6. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Apstiprināts
7. Par servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
8. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
9. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
10. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
12. Par Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus.
Apstiprināts
14. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par dienesta viesnīcas telpu grupas izveidošanu Siguldas Sporta skolā.
Apstiprināts
17. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamās platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
19. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
20. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
21. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
22. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
23. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
25. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
26. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
27. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
28. Par dalību projektā „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā”.
Apstiprināts
29. Par maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
Atpakaļ