×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Andai Timermanei.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
-
5. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
6. Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma un Zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu apstiprināšanu un Siguldas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada Domes (tagad – Siguldas novada pašvaldības domes) 2014.gada 13.augusta lēmuma „Par zemes piekritību” (prot.Nr.15§7) atcelšanu daļā.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
-
13. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
14. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
15. Par nekustamajiem īpašumiem Dabreļa, Pēteralas, Kaupo un Televīzijas iela, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
16.Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ