×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par dalību Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā.
Apstiprināts
3. Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijā.
Apstiprināts
4. Par Administratīvās komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
5. Par Iepirkuma komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
7. Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Koncesiju uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas nolikums”.
Apstiprināts
11. Par Siltumapgādes jautājumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Simbolikas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Avārijas būvju (ēku) apsekošanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
18. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
19. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Apstiprināts
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Apstiprināts
22. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
23. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
24. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
26. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augustā apstiprinātajā Siguldas Sporta skolas nolikumā.
Apstiprināts
29. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februārī apstiprinātajos Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumos.
Apstiprināts
30. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Mores pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 6.aprīļa nolikumā Nr.7/2016 “Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums”.
Apstiprināts
34. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
35. Par konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
38. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
39. Par kopīga sadarbības projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” stratēģijas 2017.-2025.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumā “Par Siguldas sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss””.
Apstiprināts
41. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā “Par Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase””.
Apstiprināts
42. Par zemes vienību maiņu.
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 34.§).
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
45. Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
46. Par Siguldas pilsētas vidusskolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par Siguldas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par Laurenču sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ