×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
2. Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve, un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
3. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā ” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par iesnieguma izskatīšanu.
Izskatīšana atlikta
-
6. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
-
9. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
10. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
11. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 17.03.2017. lēmuma Nr.6 (protokols Nr.6) apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par piedalīšanos programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 Open-Minded Sigulda”.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā „Jaunas pieejas matemātikas apguvē”.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresēm Priežu iela 4 un 7, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai ar mērķi izveidot četras zemes vienības.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada domes iekšējo noteikumu “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saltavots”, SIA “Siguldas Sporta serviss” un SIA “Siguldas slimnīca” statūtos.
Apstiprināts
-
21. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
23. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ