Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
13. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības objekta “Jaunā pils” Attīstības stratēģijas ar darbības plānu termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par līdzfinansējumu Apsaimniekošanas biedrībai „Helmaņa 1”.
Apstiprināts
18. Par SIA „Siguldas sporta serviss” 2017.gada aktualizētā iepirkumu plāna un mantas atsavināšanas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par maksāšanas uzdevuma apstrīdēšanu.
Apstiprināts
20. Par zemes gabala daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas Pils kompleksa telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
22. Par sadarbību ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Apstiprināts
Atpakaļ