×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
2. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
15. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
16. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
17. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
18. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
19. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
22. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu atlasē, sadarbību un finansējumu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
25. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar nosaukumu “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi" precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
28. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
29. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
30. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā.
Apstiprināts
-
31. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
33. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
34. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
35. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
36. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
37. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
-
38. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
39. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
40. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
41. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
-
42. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
-
44. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.
Apstiprināts
-
45. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
46. Par atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu atjaunošanu.
Apstiprināts
-
47. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.8/2017 “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
Apstiprināts
-
48. Par pasākuma “Bērnības svētki” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ