×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
2. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
15. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
16. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
17. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
18. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
19. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
22. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu atlasē, sadarbību un finansējumu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
25. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar nosaukumu “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi" precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
28. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
29. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
30. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā.
Apstiprināts
31. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
34. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
36. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
37. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
38. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
39. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
40. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
41. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
44. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.
Apstiprināts
45. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
46. Par atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu atjaunošanu.
Apstiprināts
47. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.8/2017 “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
Apstiprināts
48. Par pasākuma “Bērnības svētki” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Apstiprināts
Atpakaļ