×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
2. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
3. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
6. Par nomas līguma pārjaunojumu.
Apstiprināts
7. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.– 2017.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
8. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
13. Par INT-HERIT projekta finansējumu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10 A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmuma Nr.6 (prot.Nr.20) apstrīdējumu.
Apstiprināts
17. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
21. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
22. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
23. Par līdzekļu piešķiršanu vēlēšanu kabīņu iegādei.
Apstiprināts
24. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017”.
Apstiprināts
25. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par SIA „Saltavots” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”.
Apstiprināts
28. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par pagaidu ierobežojumu noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus pa Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu.
Apstiprināts
Atpakaļ