×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
2. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
3. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
6. Par nomas līguma pārjaunojumu.
Apstiprināts
-
7. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.– 2017.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
-
8. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
-
10. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
-
11. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
13. Par INT-HERIT projekta finansējumu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10 A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmuma Nr.6 (prot.Nr.20) apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
17. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
18. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
19. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
20. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
21. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
22. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
23. Par līdzekļu piešķiršanu vēlēšanu kabīņu iegādei.
Apstiprināts
-
24. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017”.
Apstiprināts
-
25. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par SIA „Saltavots” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”.
Apstiprināts
-
28. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
-
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par pagaidu ierobežojumu noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus pa Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ