×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
-
2. Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem.
Apstiprināts
-
4. Par izmaiņām Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par lēmumu atcelšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2016.gada Uzraudzības ziņojuma, aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par nepabeigtās celtniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
-
9. Par nomas līgumu darbības apturēšanu.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā “Par piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts
-
11. Par piedalīšanos projektā „ Allažu Tautas nama ēkas vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
12. Par piedalīšanos projektā „Mores Amatu mājas pārbūves projekta II kārta – aprīkojuma un mēbeļu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko un izglītības aktivitāšu uzlabošanai un dažādošanai Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā" precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par ielu tirdzniecības kioska iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 14.decembra iekšējos noteikumos Nr.11/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu”.
Apstiprināts
-
17. Par grozījumiem 2013.gada 20.marta Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
20. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
21. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem.
Izskatīšana atlikta
-
23. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 23.novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra””.
Apstiprināts
-
24. Par līguma slēgšanu ar Lauksaimniecības datu centru.
Apstiprināts
-
25. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā “Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”.
Apstiprināts
-
26. Par īstermiņa kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
27. Par amatalgas noteikšanu sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” vadītājam.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ