×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par dalību projektā „Domā Domas Domē”.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Laurenču sākumskolas nolikumā.
Apstiprināts
-
5. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”.
Izskatīšana atlikta
-
6. Par Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par zemes iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
-
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņa peldēšanā maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2015.gada 2.decembra lēmumā “Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” (prot. Nr.20 §4).
Apstiprināts
-
11. Par atlīdzību Siguldas novada vēlēšanu komisijas, vēlēšanu iecirkņu komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un loceklim Siguldas novada domes vēlēšanās.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam””.
Apstiprināts
-
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem.
Izskatīšana atlikta
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
-
19. Par līdzdalību projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”.
Apstiprināts
-
20. Par līdzdalību projektā “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”.
Apstiprināts
-
21. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
23. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par atļaujas sniegšanu bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai nekustamajā īpašumā “Siljēkās – 1” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
26. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem.
Apstiprināts
-
Atpakaļ