×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, (..).
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
-
4. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju (..).
Apstiprināts
-
5. Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Apstiprināts
-
6. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
-
9. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par piedalīšanos projektā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā“.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.
Apstiprināts
-
12. Par maksas noteikšanu telpu piešķiršanai aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem.
Izskatīšana atlikta
-
13. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Apstiprināts
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
17. Par iestāšanos biedrībās.
Apstiprināts
-
18. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
19. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
20. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
21. Par nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par amatalgas noteikšanu Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājam.
Apstiprināts
-
23. Par amatalgas noteikšanu Pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktoram.
Apstiprināts
-
24. Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam.
Apstiprināts
-
25. Par pieņemšanu darbā.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
27. Par telpas nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvo komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
29. Par grozījumiem 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
30. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ