×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2006.gada 22. maija Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
-
2. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
12. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
-
13. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli.
Apstiprināts
-
14. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
19. Par noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 23.novembra lēmumā „Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu” (prot. Nr. 18, §15).
Apstiprināts
-
22. Par piedalīšanos projektā „Antropogēnās slodzes un piesārņojuma ietekmes uz biotopiem samazināšanas pasākumi Siguldas pludmalē”un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
23. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas pabeigšanu.
Apstiprināts
-
24. Par telpu un stāvlaukuma nomu Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
Apstiprināts
-
25. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu.
Apstiprināts
-
26. Par telpas nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
-
27. Par telpas nomu Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par atteikšanos no atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu.
Apstiprināts
-
30. Par atbrīvošanu no “Douzelage” projekta vadītāja pienākumiem.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa „Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā līdzfinasējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ