×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanos.
Apstiprināts
2. Par jauna deputāta stāšanos amatā Siguldas novada pašvaldības domē.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 13.jūnija lēmumā “Novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (prot. Nr.13, 3.§).
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām”.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
Apstiprināts
6. Par ielu tirdzniecības kiosku nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma 1.12. punkta un 2015.gada 17.jūnija lēmuma 3.punkta atcelšanu un zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem „Annītes”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
11. Par piedalīšanos projektā “Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada Kultūras pārvalde nolikumā.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes iekšējos noteikumos Nr.2/2016 “Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu”.
Apstiprināts
14. Par siltumenerģijas parāda, apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Leona Paegles ielā 8-4, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
15. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu bezmantinieka īpašumam.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
18. Par kārtību, kādā sadala piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai.
Apstiprināts
19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
23. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
24. Par pašvaldības aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra”.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursa komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
28. Par SIA “Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ