×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko un māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai Laurenčos”.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju apstiprināšanu nominācijās “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks”.
Apstiprināts
-
3. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
-
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
6. Par siltumenerģijas parāda, apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada Domes 2010.gada 10.februāra nolikuma “Siguldas novada domes vēlēšanu komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
10. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
11. Par maksas noteikšanu interešu izglītības nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
12. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
-
13. Par pašvaldībai piederošās zemes daļas Pils ielā, 10, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Pārskata par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam izpildi apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par apstiprināšanu amatā.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas sporta kompleksa iznomāšanu SIA “Siguldas pilsētas trase”.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Labklājības ministrijas piedāvājumu nekustamā īpašuma “Gaismas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas nov., pieņemšanai bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Apstiprināts
-
19. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
20. Par atlīdzības paredzēšanu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.
Apstiprināts
-
Atpakaļ