×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
2. Par kārtību, kādā sadala 2016.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm (..)
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
8. Par piedalīšanos projektā „INT-HERIT”.
Apstiprināts
9. Par piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pilnvarojumu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 18.maija iekšējos noteikumos Nr.5/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu”.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas pabeigšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 “Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
16. Par gultas vietas izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
17. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
18. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
19. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par ielu tirdzniecības kiosku iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mūzikas instrumentu iegāde, apmācība un iespēja muzicēt Siguldas novada Allažos”.
Apstiprināts
26. Par SIA “Saltavots” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. kārta”realizācijas atbalstu.
Apstiprināts
27. Par SIA „Siguldas Pilsētas trase” nosaukuma maiņu.
Apstiprināts
28. Par SIA „Siguldas sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par finansējumu Siguldas Kultūras centra pārbūvei par zema enerģijas patēriņa ēku.
Apstiprināts
30. Par SIA “A Aptieka” iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
31. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
Apstiprināts
Atpakaļ