×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februāra lēmumā “Par pašvaldības ceļa “Pansionāts-Silciems” daļas nodošanu valstij” (prot. Nr.3, §10).
Apstiprināts
-
3. Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu 4, P.Brieža 1, 1A, 3, Priežu 7, Saules 16B, Mazā Saules, Priežu iela, Strēlnieku 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, P.Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldā apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
5. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
-
6. Par grozījumiem Siguldas novada Dome 2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „ Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”.
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
8. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”, Siguldas Sporta skolas un Siguldas novada Jaunrades centra interešu izglītības pulciņu maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par izmaiņām Siguldas novada Vēlēšanu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
-
12. Par tiešās līdzdalības saglabāšanu Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „JUMIS”.
Apstiprināts
-
13. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par finansējuma piešķiršanu personāla darba samaksas segšanai Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”, Mores pamatskolā, Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
-
17. Par SAAC nodošanu pašvaldības valdījumā un saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Siguldas novada Finanšu pārvaldes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par telpu nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.
Apstiprināts
-
25. Par Patapinājuma līguma noslēgšanu un Nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
-
26. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ