×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz 2017. gadam aktualizēšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus” apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikumā “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8).
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikumā “Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām” (prot. Nr.7, §7).
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.24, §35).
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu atsaukšanu un jaunu Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par Detālplānojuma nekustamajā īpašumā ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, darba uzdevuma grozījumiem.
Apstiprināts
10. Par lokālplānojuma zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu 4, P.Brieža 1, 1A, 3, Priežu 7, Saules 16B, Mazā Saules, Priežu iela, Strēlnieku 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, P.Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldā apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības programmās un pagarinātās dienas grupas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par iecelšanu amatā.
Izskatīšana atlikta
17. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma ēkā Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
18. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Apstiprināts
20. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
21. Par Nomas līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada Domes un SIA “Makara tūrisma birojs” 2016.gada 29.aprīlī noslēgtajā vienošanās par grozījumiem 2010.gada 3.februārī Siguldas novada Domes un SIA “Makara tūrisma birojs” noslēgtajā Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
23. Par maksu interešu izglītības programmu apguvei un pagarinātās dienas grupas pakalpojumiem Laurenču sākumskolā.
Izskatīšana atlikta
24. Par telpu nomu Puķu ielā 2, Siguldā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
27. Par kredīta ņemšanu
Apstiprināts
28. Par kredīta ņemšanu
Apstiprināts
29. Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Apstiprināts
30. Par ielu tirdzniecības vietu Turaidas ielā 2A, L.Paegles ielā 21, Siguldā nomas tiesību nodošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināts
31. Par SIA “Vita mārkets” 2016.gada 24.marta iesnieguma izskatīšanu
Apstiprināts
32. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa “Par atbrīvošanu no amata” (protokols Nr. 5, §12)
Apstiprināts
Atpakaļ