×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par nekustamā īpašuma daļas Oskara Kalpaka ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, pirkšanu.
Apstiprināts
-
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra nolikumā “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu”.
Apstiprināts
-
7. Par sadarbību un dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē.
Apstiprināts
-
8. Par piedalīšanos projektā „Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 9.oktobrī apstiprinātajā Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumā.
Apstiprināts
-
10. Par Nodomu līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par noteikumu “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
17. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
18. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
20. Par tirdzniecības vietu Pils ielā 16, L.Paegles ielā 21, Siguldā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Annītes”, Mores pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
23. Par ielu tirdzniecības vietu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ