×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
Apstiprināts
-
2. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
3. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
4. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par piedalīšanos projektā „ Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo pakalpojumu centra izveide Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
7. Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumā (prot. Nr.5, §12) “Par atbrīvošanu no amata”.
Apstiprināts
-
9. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Apstiprināts
-
10. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Apstiprināts
-
11. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Apstiprināts
-
12. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
13. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.
Apstiprināts
-
15. Par piedalīšanos projektā „Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” un finansējumu.
Apstiprināts
-
16. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase””.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām.
Apstiprināts
-
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par noteikumu “Reprezentāciju un citu pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
24. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
25. Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētājam.
Apstiprināts
-
Atpakaļ