×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
7. Par piedalīšanos projektā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā" un finansējumu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2015.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
-
9. Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Apstiprināts
-
13. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte".
Apstiprināts
-
14. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa".
Apstiprināts
-
15. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa".
Apstiprināts
-
16. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis".
Apstiprināts
-
17. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte".
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa "Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja" vērtēšanas komisijas sastāva un grozījumu konkursa nolikumā apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Saltavots".
Apstiprināts
-
20. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
-
21. Par vienošanos par grozījumiem 2010.gada 3.februāra Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
-
23. Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai "Swedbank" bankas automāta izvietošanai.
Apstiprināts
-
24. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam".
Apstiprināts
-
26. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra lēmumā "Par kredīta ņemšanu".
Apstiprināts
-
27. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 16.marta lēmumā "Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Saltavots"".
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada Domes 2012.gada 11.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 15.janvāra lēmuma (prot. Nr.1, §1) apstrīdēšanu.
Apstiprināts
-
31. Par grozījumiem 2015.gada 22.aprīļa Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”.
Apstiprināts
-
32. Par atkritumu konteineru laukuma izbūvi Pulkveža Brieža ielā 22A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ