×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
2. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
3. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
4. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par piedalīšanos projektā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā" un finansējumu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2015.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
9. Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Apstiprināts
13. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte".
Apstiprināts
14. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa".
Apstiprināts
15. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa".
Apstiprināts
16. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis".
Apstiprināts
17. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte".
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa "Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja" vērtēšanas komisijas sastāva un grozījumu konkursa nolikumā apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Saltavots".
Apstiprināts
20. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
21. Par vienošanos par grozījumiem 2010.gada 3.februāra Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
23. Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai "Swedbank" bankas automāta izvietošanai.
Apstiprināts
24. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam".
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra lēmumā "Par kredīta ņemšanu".
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 16.marta lēmumā "Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Saltavots"".
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada Domes 2012.gada 11.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 15.janvāra lēmuma (prot. Nr.1, §1) apstrīdēšanu.
Apstiprināts
31. Par grozījumiem 2015.gada 22.aprīļa Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”.
Apstiprināts
32. Par atkritumu konteineru laukuma izbūvi Pulkveža Brieža ielā 22A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
Atpakaļ