Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
2. Par zemes iznomāšanu.
Izskatīšana atlikta
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības objekta “Jaunā pils” Attīstības stratēģijas ar darbības plānu 2016.-2023.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 “Jaunā pils”” un finansējumu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
9. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, otrās izsoles organizēšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas novada Allažu pamatskolas ilggadējai skolotājai Vitai Bērziņai.
Apstiprināts
11. Par Siguldas Valsts ģimnāzija nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes un biedrības “Cerību spārni” 2015.gada 5.novembrī noslēgtajā Patapinājuma līgumā.
Apstiprināts
14. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Aicinājums Tev”.
Apstiprināts
15. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim Pulkveža Brieža 22-40, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada Kultūras nozares stratēģijas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par SIA „Rīgas apriņķa avīze” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par SIA „Olimpiskais centrs “Sigulda”” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Opel Vivaro - nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijas nodibinājuma "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" īpašumā.
Apstiprināts
Atpakaļ