×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. - 2017.gadam 2015.gada Uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par dalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējas izglītības iestāžu mācību vidi" aktivitātēs.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011. - 2017.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai" apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.decembra lēmumā "Par zemes nomas līguma slēgšanu" (prot. Nr.20, §2).
Apstiprināts
9. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
10. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
11. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
12. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
13. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
15. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
16. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Saltavots".
Apstiprināts
17. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Siguldas slimnīca".
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Zemtekas", Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
19. Par iekšējo noteikumu "Iekšējā audita veikšanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par sadarbību ES struktūrfondu projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanā.
Apstiprināts
21. Par detālplānojuma pilnveidošanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
24. Par SIA "Siguldas slimnīca" 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par SIA "Saltavots" 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam".
Apstiprināts
28. Par dienesta dzīvojamo telpu īri.
Apstiprināts
29. Par nedzīvojamo telpu nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" valdījumā.
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 14.oktobra Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikumā.
Apstiprināts
31. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
Atpakaļ