Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1.Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
2.Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu.
Apstiprināts
3.Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.
Apstiprināts
4.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saltavots”.
Apstiprināts
5.Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
6.Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7.Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
8.Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
10. Par pašvaldības ceļa "Pansionāts - Silciems" daļas nodošanu valstij.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
12. Par papildu līdzekļu piešķiršanu.
Apstiprināts
Atpakaļ