×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
2. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
-
5. Par zemes vienību Gulbju ielā 4, Siguldā, Gulbju ielā 6, Siguldā, un "Starpgabals pie Gulbju ielas", Siguldā, maiņu.
Apstiprināts
-
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
7. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Būvniecības kontroles nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 11.marta nolikumā "Siguldas novada pašvaldības iestādes "Siguldas novada Kultūras pārvalde" nolikums"".
Apstiprināts
-
14. Par nekustamā īpašuma "Roķēni" un "Roķēnu ūdenskrātuve", Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
15. Par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
-
16. Par lokālplānojuma līdzfinansēšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ