×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par zemes piekritību pašvaldībai.
Apstiprināts
-
2. Par finansējuma piešķiršanu Siguldas novada pašvaldības konkursa "Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2016" rīkošanai un konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par noteikumu "Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
-
5. Par algas likmes noteikšanu pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
-
6. Par papildu samaksas noteikšanu
Apstiprināts
-
7. Par nodarbību sagatavošanai paredzēto stundu apmaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par lokālplānojuma uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojuma zonās.
Apstiprināts
-
10. Par lokālplānojuma uzsākšanu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, K.Barona ielā 27, Siguldā, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu.
Apstiprināts
-
11. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901
Apstiprināts
-
12. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
13. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2015.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2016.gada darba plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem 2015.gada 14.janvāra Siguldas novada Domes lēmumā "Par zemes nomas līguma ar SIA "LGK atrakcijas"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra nolikumā "Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā".
Apstiprināts
-
22. Par nolikuma "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā" apstiprināšanu
Apstiprināts
-
23. Par amatalgas noteikšanu Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājam.
Apstiprināts
-
24. Par amatalgas noteikšanu pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" direktoram.
Apstiprināts
-
25. Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam.
Apstiprināts
-
26. Par SIA "Saltavots" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par SIA "Saltavots" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par SIA "Saltavots" statūtu grozījumiem.
Apstiprināts
-
29. Par aizliegumu uzbraukt un atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs.
Apstiprināts
-
30. Kārtība, kādā sadala 2016.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
-
31. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gada 8 mēnešiem (janvāris - augusts) sadali.
Apstiprināts
-
32. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ