×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
Par izpildrīkojuma apstiprināšanu SIA "VG Čiekurs"
Apstiprināts
-
Par grozījumiem 22.04.2015. Siguldas novada Domes lēmumā "Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības aģentūrai "Siguldas Attīstības aģentūra""
Apstiprināts
-
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par zemes platību precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā”
Apstiprināts
-
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
-
Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu
Gaida uz apstiprināšanu
-
Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
-
Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
Apstiprināts
-
Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Gaida uz apstiprināšanu
-
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901
Gaida uz apstiprināšanu
-
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināts
-
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā"
Apstiprināts
-
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" nolikuma"" apstiprināšanu
Apstiprināts
-
Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības "Stuhr-Sigulda Foerderkreis" (Vācija)
Apstiprināts
-
Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
-
Atpakaļ