Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ

14.oktobrī plkst.16.00 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Administratīvās komisijas sastāvā.
 2. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada Domes 2015.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
 3. Par Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” precizēšanu.
 4. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
 5. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 11.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
 6. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 7. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Jauniešu biznesa ideja “Radi Siguldai” nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 10. Par finansējuma piešķiršanu Eiropas kausa sacensībām bobslejā un skeletonā.
 11. Par Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu.
 12. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Atpakaļ