×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ

2.septembrī plkst.16.00 Pils ielā 16, Deputātu zālē
Darba kārtība:

 1. Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
 2. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
 3. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes locekļu nominēšanas kārtība” apstiprināšanu.
 4. Par valdes locekļa ievēlēšanu SIA “Saltavots”.
 5. Par Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija saistošo noteikumu  Nr.7 “Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” precizēšanu.
 6. Par zemes nomu.
 7. Par zemes iznomāšanu.
 8. Par zemes iznomāšanu.
 9. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 24.oktobra lēmumā „Par adrešu apstiprināšanu Siguldas pilsētā” (prot.Nr.21, §14).
 10. Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu novada skolās 2015./2016.mācību gadam.
 11. Kārtība, kādā sadala 2015.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
 12. Par algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijas Siguldas novada skolu direktoriem.
 13. Par papildu samaksas noteikšanu.
 14. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) sadali Siguldas novadā.
 15. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem.
 16. Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par zemes gabala „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
 18. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
 19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 20. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
 21. Par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā.
 22. Par grozījumiem Allažu Sporta centra nolikumā.
 23. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Atpakaļ