×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ

17.jūnijā plkst.16.00 Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos*
Darba kārtība:

1.Par kredīta ņemšanu.
2.Par kredīta ņemšanu.
3.Par naudas balvu piešķiršanu. 
4.Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu. 
5.Par finansējuma piešķiršanu futbolam.
6.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „SKELETON LV” organizētajam pasākumam.
7.Par mērķdotācijas pārdali Rīgas Sanatorijas internātpamatskolai.
8.Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu.
9.Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastmalas”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
10.Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala Robežu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
11.Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
12.Par AS „Sadales tīkls” pieteikuma izskatīšanu.
13.Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 8.janvāra lēmumā „Par Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu”.
14.Par Siguldas novada domes 2007.gada 4.jūlija lēmuma „Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (prot. Nr.14, §23) 11.punkta atcelšanu.
15.Par Siguldas novada domes 2006.gada 18.janvāra lēmuma „Par zemesgabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (prot. Nr.2, §10) 1.punkta atcelšanu.
16.Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
17.Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
18.Par ilgtermiņu ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Saltavots”.
19.Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu. 
20.Par ERAF projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un uzlabošana Siguldas novadā” ietvaros izveidoto publiski pieejamo interneta pieejas punktu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
21.Par piedalīšanos projektā „Lietus ūdeņu pārvaldība – metodes un iniciatīvas ilgtspējīgai pilsētu plānošanai”.
22.Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Siguldā.
23.Par Noteikumu „Reprezentācijas un citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
24.Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību.
25.Par grozījumiem Nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 1.pielikumā.
26.Par nolikuma „Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu” apstiprināšanu.
27.Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
28.Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.

*Tehnisku iemeslu dēļ Domes sēdei netiks nodrošināta video tiešraide, bet interesentiem būs pieejams sēdes audioieraksts.

Atpakaļ