×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Domes sēdes darba kārtība

28.03.2024. Domes sēdes darba kārtība.pdf

Domes sēdes protokols

28.03.2024. Domes sēdes protokols.pdf

Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par SIA "Siguldas slimnīca" 2023.gada pārskata apstiprināšānu.
Apstiprināts
-
3. Par SIA "Krimuldas doktorāts" 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par KNPSIA""Entalpija-2" 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NORMA K” 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siltums KIM” 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par SIA "Siguldas Sporta serviss" 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas līgumā.
Apstiprināts
-
9. Par atbalstu PSIA “VANGAŽU AVOTS” valdes locekļa atkārtotai iecelšanai uz laiku.
Apstiprināts
-
10. Par atbalstu SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atkārtotai iecelšanai uz laiku.
Apstiprināts
-
11. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta – “Siguldas koncertzāles "Baltais flīģelis" PAVASARA - VASARAS sezona” – īstenošanai.
Apstiprināts
-
12. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” instrumentu papildinājums Mūzikas nodaļai - flīgelhorna iegāde”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 15.ferbuāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “ Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumu izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas peldvietas izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr. 24 ““Par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu” (prot. Nr. 17, 4. §), kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25.janvāra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.24 “Par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 6. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2023. gada 18 maija iekšējos noteikumos Nr. 7/2023 “Par autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā vasaras sezonai”.
Apstiprināts
-
23. Par konkursa nolikuma “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu” apstiprināšanu un komisijas izveidi.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Konkursa “GADA SKOLA SPORTĀ” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par nolikuma “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2024.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo izglītošanai.
Apstiprināts
-
28. Par grozījumiem 2024.gada 25.janvāra domes lēmumā “Par valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam” (prot. Nr. 1, 11.§).
Apstiprināts
-
29. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par sadarbību efektīva izglītības procesa nodrošinājumam skolotāju sagatavošanā un profesionālajā pilnveidē.
Apstiprināts
-
31. Par konceptuālu atbalstu pašvaldības nozīmes ceļa/ielas statusa noteikšanai nepiederošu autoceļu/ielu posmiem, kuri ir piederoša autoceļa/ielas sastāvā.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2023.gadu un aktualizētā Investīciju plāna un Rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Viduslatvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2028.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par Atmodas bibliotēkas statusa maiņu.
Apstiprināts
-
35. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta lekciju cikla “Rīts ar literatūrzinātnieku” III sezona” īstenošanai.
Apstiprināts
-
36. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma piešķiršanu projekta “Pasākumu cikls “Sarunas bibliotēkā ar rakstniekiem” Siguldas novadā” īstenošanai.
Apstiprināts
-
37. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.
Apstiprināts
-
38. Par projekta “PROTI UN DARI 2.0” īstenošanu.
Apstiprināts
-
39. Par projekta iesniegumu “Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 15. februāra lēmumā "Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu" (prot. Nr.3, 2. §)".
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības amatu, kuriem noteikts amatpersonas statuss, saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par izmaiņām Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
43. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
44. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
45. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
46. Par izmaiņām nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
47. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
-
48. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
-
49. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lēdurgas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
Apstiprināts
-
50. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
Apstiprināts
-
51. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
Apstiprināts
-
52. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes vienību Allažu pagastā izvērtējumu.
Apstiprināts
-
53. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes vienību Inčukalna pagastā izvērtējumu.
Apstiprināts
-
54. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā [..], Kalna ielā [..] un Kalna ielā [..], Siguldā, Siguldas nov., teritorijā.
Apstiprināts
-
55. Par zemes vienības Plānupes ielā 5B, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
56. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Līkumi” zemes vienībai Inčukalnā, Inčukalna pagastā , Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
57. Par atteikumu uzsākt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Inlindas, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8064 002 0181.
Apstiprināts
-
58. Par ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Mednieku iela 14-11, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
59. Par ceļa servitūta nodibināšanu [..] Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
60. Par 2023.gada 2.maija lēmuma “Par zemes vienības daļas Pils ielā 4A, Siguldā, nodošanu valstij Satiksmes ministrijas personā un sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi”” (prot. Nr. 6, 3.§) grozīšanu.
Apstiprināts
-
61. Par zemes maiņu un nekustamā īpašuma Starpgabals pie Zinātnes ielas, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra Nr. 8094 004 1070 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 004 0696) sadalīšanu.
Apstiprināts
-
62. Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
63. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 3157 zemes vienības Pils ielā 15A, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 002 3157) iegādi.
Apstiprināts
-
64. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8094 004 1642, kas sastāv no zemes vienības Institūta ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8094 004 1614) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 004 1613), iegādi.
Apstiprināts
-
65. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1123 atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai.
Apstiprināts
-
66. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 006 0865 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 006 0865) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
67. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 007 0721 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 007 0721) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
68. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 007 0719 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 007 0719) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
69. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma Bērzkrasti-1, Meža Mierā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā ar kadastra Nr. 8064 008 0147 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 008 0147) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
70. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes, Allažu pagastā, Siguldas novadā ar kadastra Nr.8042 005 0048 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
-
71. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Apstiprināts
-
72. Par zemes nomu.
Apstiprināts
-
73. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Narcišu iela 38, Kļavas, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
74. Par zemes vienības Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8068 007 0416) daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
-
75. Par zemes vienības Jaunatnes ielā 6, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 003 1544) iznomāšanu.
Apstiprināts
-
76. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra lēmumā “Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 2A, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 003 0343) iznomāšanu” (prot. Nr.3., 44.§).
Apstiprināts
-
77. Par Krimuldas novada domes 2014. gada 29. augusta lēmuma “Par mazdārziņu nomu” (prot.Nr.9, 6.p.) un 2021. gada 26. februāra lēmuma “Par zemes iznomāšanu” (prot.Nr.2, 11.p., 2&) atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
78. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra lēmuma “Par zemes maiņu” (prot.Nr.14., 31.§), atcelšanu.
Apstiprināts
-
79. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zušu iela 11, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads atsavināšanu.
Apstiprināts
-
80. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Gaujaslīču iela 27-2, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads atsavināšanu.
Apstiprināts
-
81. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Televīzijas ielas”, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.2, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
82. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 14B-5, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.3, 59.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
83. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža iela 24-39, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.8, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
84. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma- Garā ieļā 153, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.9, 3.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
85. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma- Dārza ielā 344, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.9, 4.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
86. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 1. jūnija lēmuma “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) Smilšu iela 5A, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu ” (prot.Nr.8, 10.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
87. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pirmais Straujupītes ceļš 2, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
88. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pirmais Straujupītes ceļš 6, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
89. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pirmais Straujupītes ceļš 11, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
90. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pirmais Straujupītes ceļš 16, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
91. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Loka astotā iela 2A, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
92. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Loka astotā iela 2C, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
93. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lielpurvi 2”, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
94. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
95. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ainas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
96. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ainas iela 8, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
97. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ainas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
98. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šveices iela 14, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
99. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Kūdras 1”-5, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
100. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-20, More, Mores pag., Siguldas nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
101. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Saulrieti”-5 , Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
102. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ķiršu iela 4-17, Mālpils, Mālpils pagasts Siguldas novads otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
103. Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā (Tūrisma informācijas centrs), ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015 001 0601 003, vietas Nr. 1, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
104. Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā (Tūrisma informācijas centrs), ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015 001 0601 003, vietas Nr. 2, iznomāšanu un rakstiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
105. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 4 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
106. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.1” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
107. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.2” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
108. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.3” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
109. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.4” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
110. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.5” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
111. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
112. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.10 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
113. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sastāvā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ