×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada būvvaldes 2022. gada 9. novembra lēmumu “Par atteikumu izdot būvatļauju noliktavas nekustamā īpašuma “[..]”, Inčukalna pag., Siguldas nov., būvniecībai” Nr. BIS-BV-5.1-2022-685 (Nr.44, paragrāfs 1.4.).
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Izskatīšana atlikta
3. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Kalna iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, zemes vienības koplietošanu.
Apstiprināts
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
9. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzeņi”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziedoņa iela 7, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Starpgabals ar kadastra Nr.42660010134 sadalīšanu.
Apstiprināts
12. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.5, 26. §) atcelšanu.
Apstiprināts
14. Par mantas bezatlīdzības lietošanu.
Apstiprināts
15. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
16. Par juridisko personu neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktores atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
19. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
20. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
21. Par izmaiņām Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
22. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
23. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2023.gada komisijas sastāvā.
Apstiprināts
Atpakaļ