×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējuma saņemšanu projektam “Festivāls “Dzejas brauciens” Siguldā”.
Apstiprināts
2. Par projekta “Spānijas kailgliemežu apkarošana pašvaldības dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā” īstenošanu.
Apstiprināts
3. Par finansiālu atbalstu biedrības “Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība” dalībai biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināts
4. Par projekta “Piesārņojuma mazināšana dabas lieguma “Mežmuižas avoti” ūdensobjektos” īstenošanu.
Apstiprināts
5. Par finansējuma apstiprināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā”.
Apstiprināts
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “CDzP” pārvaldībā esošai daudzīvokļu dzīvojamai mājai Leona Paegles ielā 11, Siguldā, infrastruktūras atjaunošanai.
Apstiprināts
7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Komunikāciju un konstrukciju remontdarbi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”” īstenošanai.
Apstiprināts
8. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā” īstenošanai.
Apstiprināts
9. Par nekustamā īpašuma Tirgus iela 16, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 10A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 13A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par nekustamā īpašuma “Ainavas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā (Tūrisma informācijas centrs), būves kadastra apzīmējums 8015 001 0601 003, telpu grupas 8015 001 0601 003 001 telpas Nr.9, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par neapdzīvojamās telpas Nr.17 (Trenažieru zāle) Siguldas 1.pamatskolas ēkā, Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par neapdzīvojamo telpu, ar kopējo platību 65,80 m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 2-8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Aptiekas telpas).
Apstiprināts
22. Par neapdzīvojamo telpu Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47 un daļu no telpas Nr. 2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0391 002 , Emīla Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (Lēdurgas Kultūras nama ēka), nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par neapdzīvojamo telpu nomu Mālpils vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma Ausekļa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0096, nomas un apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cīruļu iela 11A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Puriņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par neapdzīvojamo telpu Nr.4 un Nr.5 (solārija telpas) un tām piekritīgo koplietošanas telpu Nr. 1 un Nr. 3 Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par neapdzīvojamās telpas Nr.2 (frizētavas telpa) un tai piekritīgo koplietošanas telpu Nr. 1 un Nr. 3 Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Starpgabals pie Rūsiņa ielas, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 9, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Žubītes”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
32. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Līkumi” zemes vienībai Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Miera ielā 10, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu, adreses piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021.-2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par ģerboņu reģistrāciju un saistošo noteikumu „Par Siguldas novada simboliku” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par saistošo noteikumu “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
40. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par saistošo noteikumu “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
42. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Siguldas novada Inčukalna pagasta administratīvajā teritorijā.
Apstiprināts
44. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā".
Apstiprināts
45. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Kalmju ielā Siguldā”.
Apstiprināts
46. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu ielā Siguldā”.
Apstiprināts
47. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Vizbuļu ielā Siguldā”.
Apstiprināts
48. Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Mālpils dienesta viesnīca” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
50. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
51. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
52. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” parādu kapitalizēšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
53. Par Krimuldas novada domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma “Par deleģējumu” (prot.Nr.6, 27.p.) atcelšanu un 2019.gada 22.jūlija vienošanās pie 2013.gada 23.oktobra deleģēšanas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
54. Par Krimuldas novada domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma “Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ENTALPIJA-2”” (prot.Nr.6, 26.p.) atcelšanu
Apstiprināts
55. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē Siguldas novada pašvaldības teritorijā.
Apstiprināts
56. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” valdes locekļa amatā iecelt atkārtoti.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
58. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
59. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
60. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
61. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par piemiņas akmeņu ar uzrakstiem demontāžu.
Apstiprināts
63. Par Siguldas novada izglītības iestāžu vadītāju un Izglītības pārvaldes darbinieku dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā.
Apstiprināts
64. Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu Siguldas novadā projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
65. Par atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkursa Mores pamatskolas projekta “Iepazīsim Latviju kopā!” īstenošanai.
Apstiprināts
66. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
67. Par sadarbību Zemeņu svētku organizēšanā.
Apstiprināts
68. Par dalību projektā “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” un sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
69. Par konceptuālu atbalstu aizņēmuma ņemšanai alternatīva siltumenerģijas avota apkures sistēmas projektēšanai un izbūvei.
Apstiprināts
Atpakaļ