×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējuma saņemšanu projektam “Festivāls “Dzejas brauciens” Siguldā”.
Apstiprināts
-
2. Par projekta “Spānijas kailgliemežu apkarošana pašvaldības dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā” īstenošanu.
Apstiprināts
-
3. Par finansiālu atbalstu biedrības “Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība” dalībai biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināts
-
4. Par projekta “Piesārņojuma mazināšana dabas lieguma “Mežmuižas avoti” ūdensobjektos” īstenošanu.
Apstiprināts
-
5. Par finansējuma apstiprināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā”.
Apstiprināts
-
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “CDzP” pārvaldībā esošai daudzīvokļu dzīvojamai mājai Leona Paegles ielā 11, Siguldā, infrastruktūras atjaunošanai.
Apstiprināts
-
7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Komunikāciju un konstrukciju remontdarbi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”” īstenošanai.
Apstiprināts
-
8. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā” īstenošanai.
Apstiprināts
-
9. Par nekustamā īpašuma Tirgus iela 16, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 10A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 13A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par nekustamā īpašuma “Ainavas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā (Tūrisma informācijas centrs), būves kadastra apzīmējums 8015 001 0601 003, telpu grupas 8015 001 0601 003 001 telpas Nr.9, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par neapdzīvojamās telpas Nr.17 (Trenažieru zāle) Siguldas 1.pamatskolas ēkā, Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par neapdzīvojamo telpu, ar kopējo platību 65,80 m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 2-8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Aptiekas telpas).
Apstiprināts
-
22. Par neapdzīvojamo telpu Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47 un daļu no telpas Nr. 2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0391 002 , Emīla Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (Lēdurgas Kultūras nama ēka), nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par neapdzīvojamo telpu nomu Mālpils vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
24. Par nekustamā īpašuma Ausekļa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0096, nomas un apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cīruļu iela 11A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Puriņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par neapdzīvojamo telpu Nr.4 un Nr.5 (solārija telpas) un tām piekritīgo koplietošanas telpu Nr. 1 un Nr. 3 Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par neapdzīvojamās telpas Nr.2 (frizētavas telpa) un tai piekritīgo koplietošanas telpu Nr. 1 un Nr. 3 Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Starpgabals pie Rūsiņa ielas, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 9, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
-
31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Žubītes”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
-
32. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Līkumi” zemes vienībai Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Miera ielā 10, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu, adreses piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021.-2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par ģerboņu reģistrāciju un saistošo noteikumu „Par Siguldas novada simboliku” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par saistošo noteikumu “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
40. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par saistošo noteikumu “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
42. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Siguldas novada Inčukalna pagasta administratīvajā teritorijā.
Apstiprināts
-
44. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā".
Apstiprināts
-
45. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Kalmju ielā Siguldā”.
Apstiprināts
-
46. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu ielā Siguldā”.
Apstiprināts
-
47. Par vienošanos cenu indeksācijai infrastruktūras projektam "Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Vizbuļu ielā Siguldā”.
Apstiprināts
-
48. Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Mālpils dienesta viesnīca” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
50. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
-
51. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
52. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” parādu kapitalizēšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
-
53. Par Krimuldas novada domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma “Par deleģējumu” (prot.Nr.6, 27.p.) atcelšanu un 2019.gada 22.jūlija vienošanās pie 2013.gada 23.oktobra deleģēšanas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
-
54. Par Krimuldas novada domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma “Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ENTALPIJA-2”” (prot.Nr.6, 26.p.) atcelšanu
Apstiprināts
-
55. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē Siguldas novada pašvaldības teritorijā.
Apstiprināts
-
56. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” valdes locekļa amatā iecelt atkārtoti.
Apstiprināts
-
57. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
-
58. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
59. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
60. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
61. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
62. Par piemiņas akmeņu ar uzrakstiem demontāžu.
Apstiprināts
-
63. Par Siguldas novada izglītības iestāžu vadītāju un Izglītības pārvaldes darbinieku dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā.
Apstiprināts
-
64. Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu Siguldas novadā projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
65. Par atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkursa Mores pamatskolas projekta “Iepazīsim Latviju kopā!” īstenošanai.
Apstiprināts
-
66. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
67. Par sadarbību Zemeņu svētku organizēšanā.
Apstiprināts
-
68. Par dalību projektā “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” un sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
69. Par konceptuālu atbalstu aizņēmuma ņemšanai alternatīva siltumenerģijas avota apkures sistēmas projektēšanai un izbūvei.
Apstiprināts
-
Atpakaļ