Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
2. Par Mālpils vidusskolas 40 gadu jubilejas absolventu salidojuma dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” pabeigšanai 2022.gadā.
Apstiprināts
5. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi” īstenošanai.
Apstiprināts
6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi” īstenošanai.
Apstiprināts
7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Minka” Inčukalnā” īstenošanai.
Apstiprināts
8. Par vienošanās slēgšanu par kompostēšanas laukuma apsaimniekošanu pie 17.06.2018. līguma Nr.4.3-6.2/2018/920 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Siguldas novadā”.
Apstiprināts
9. Par Jostiņsegas aušanu Krimuldā rakstainā audu ripsa tehnikā pieteikšanu iekļaušanai Nemateriālā Kultūras mantojuma elementu sarakstā.
Apstiprināts
10. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ