×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu, Mores un Mālpils pagastos.
Gaida uz apstiprināšanu
-
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastu administratīvajā teritorijā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
3. Par zemes izpirkšanu un ar to saistīto izdevumu atmaksu biedrībai “Zinātnes iela 6”, reģistrācijas Nr.40008254569, proporcionāli pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.41 Zinātnes ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, platībai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un dzīvokļa īpašumam piekrītošajām dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamajām daļām.
Gaida uz apstiprināšanu
-
4. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Kontakts”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
5. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā 2022.gadā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma, “Starpgabals 1”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma, “Starpgabals 2”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
8. Par nekustamā īpašuma Rietumu iela 23, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
9. Par nekustamā īpašuma Vangaži Nr.28, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
10. Par dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9 dz.12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novadā – izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
11. Par nekustamā īpašuma Dāliju iela 30, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
12. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Dzintari”-2, Allažu pag., Siguldas novads – atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
13. Par nekustamā īpašuma “Nātrēni”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
14. Par nekustamā īpašuma “Torņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
15. Par nekustamā īpašuma ” Jūdaži 1A”, Jūdaži, Sigulda pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Siguldas pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
17. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Starpgabals pie Saltavota”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Erintes”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
21. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas nov. atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
22. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna iela 11 dz. 23, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
23. Par pašvaldībai piederošā nekustamā “Starpgabals”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
24. Par grozījumiem telpu nomas līgumā Nr.2021/342.
Gaida uz apstiprināšanu
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Gaida uz apstiprināšanu
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 21 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
33. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā Nr. 4/2021 “Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas nolikums” (prot. Nr.4, 6. §).
Gaida uz apstiprināšanu
-
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā Nr.14/2021 (prot. Nr.6, 16.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
35. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Mālpils dienesta viesnīca” izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikumā Nr.15/2021 (prot. Nr.6, 17.§) un Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikumā Nr.16/2021 (prot. Nr.6, 18.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta iekšējos noteikumos Nr.14/2020 "Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu" (prot. Nr.9, 20. §).
Gaida uz apstiprināšanu
-
38. Par finansējuma saņemšanu “Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2022” projektu konkursā projekta “Siguldas novada radošā rezidence” īstenošanai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
39. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumā “Par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai” (prot. Nr.5, 3. §).
Gaida uz apstiprināšanu
-
40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Putnu ielā 6, Egļupē, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
41. Par nekustamā īpašuma Turaidas pamatskola Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
42. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Centrs Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0567, sadalīšanai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
43. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
44. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
45. Par nekustamā īpašuma “Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 002 0060, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8015 002 0069, daļas iznomāšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
46. Par tiesībām izmantot zemes dzīles gruntsūdens piesārņojuma monitoringa veikšanai nekustamā īpašuma “Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.80420070088, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420070088.
Gaida uz apstiprināšanu
-
47. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
48. Par Siguldas novada pašvaldības Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” vadītāja iecelšanu amatā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
49. Par Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu un sadarbības grupas sastāva izveidošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
50. Par grozījumu Siguldas pilsētas SIA “Jumis” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2023.gadam apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
51. Par līdzdalības izbeigšanu AS “CATA”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
52. Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Krimuldas doktorāts”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
53. Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Limbažu slimnīca”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
54. Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Mālpils Minerāls”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
55. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai sociālās aprūpes mājā “Pēterupe”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
56. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Gaujaslīču ielā 5, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
57. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai sociālās aprūpes mājā “Mālpils”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
58. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē „Māllēpīte”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
59. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Inčukalna pirmskolas izglītības iestādē „Minka”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
60. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Krimulda”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
61. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Ezerciems”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
62. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
63. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Mālpils vidusskolā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
64. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Inčukalna pamatskolā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
65. Par līguma noslēgšanu ar Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Gaida uz apstiprināšanu
-
66. Par nekustamā īpašuma “Kioska Nr. 5”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
67. Par neapdzīvojamās telpas Nr.2 (frizētavas telpa) un koplietošanas telpu Nr. 1 un Nr. 3 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
68. Par neapdzīvojamo telpu Nr.4 un Nr.5 (solārija telpas) un koplietošanas telpu Nr. 1 un Nr. 3 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
Atpakaļ