Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par atbalstu Krimuldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” dalībai CFLA izsludinātajā ES fondu programmā vietējo atjaunojamo energoresursu veicināšanai centralizētajā siltumapgādē.
Apstiprināts
2. Par sadarbību ar SIA “Inspired” skolēnu prāta un sporta spēļu “Zelta zivtiņas čempionāts 2022” organizēšanā.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Mazo un vidējo uzņēmumu projektu tūrisma un viesmīlības jomās līdzfinansēšana” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu un turpmākās izmantošanas iespējām.
Apstiprināts
Atpakaļ