Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” vadītājas atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
9. Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai.
Apstiprināts
10. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros.
Apstiprināts
Atpakaļ